Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №26 Дніпровської міської ради
Адміністрація

З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом (ясел-садка)

№ 26 «Струмочок» Л.В. Рубінштейн

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

          На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Рубінштейн Лілія  Вікторівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 26 «Струмок», освіта дві повні  вищі, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2020-2021 навчальний рік.

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

 1. контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 2. забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
 3. відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 4. контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 5. підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 6. організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
 1. Загальна характеристика.

Комунальний заклад дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №26 «Струмочок» розпочав функціонування у 1948 році.          

№з/п

Відомості

Показники

1

ПІП завідувача

Рубінштейн Лілія Вікторівна

2

Державна атестація

 2013

3

Кількість вихованців

81

4

 

Кількість груп. Із них:

4

Раннього віку

1

Дошкільного віку

3

5

Режим роботи груп :

12

6

Мова навчання

Українська

7

Всього працівників

 Із них:

23

Педагогічний персонал

14

Технічний персонал

11

1.2. Кількісно – якісний склад педагогічних працівників

Дошкільний навчальний заклад на сьогоднішній день укомплектований педагогічними працівниками:

-завідувач-1;

-вихователь – методист-1;

-музичний керівник -1;

-практичний психолог-1;

-учитель-логопед-2;

- вихователі-7.

Усього 13  педагогів, з яких мають освітньо-кваліфікаційний рівень:

7 осіб – молодший спеціаліст, що складає 53,85%;

5 особи спеціаліст, що складає 38,46%;

1 особи магістр, що складає 7,69%.  

Медичний персонал складається з 1 особи: старшої медичної сестри, яка має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 1. Освітній рівень педагогів

 

Неповна вища (молодший спеціаліст)

Базова      вища(бакалавр)

Повна вища (спеціаліст)

 

 

Магістр

Губарева А.М. Федорова Л.О.

Гончарова С.В

Строменко С.М.  Мачула Л.А. Стахів К.В.

Чуприна О.С.

 

Рубінштейн Л.В.

Шаповал Є.Ю.

Бєлькова В.В. Король І.А.

Ляшенко Н.О.

Данчул Л.О.

 

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020 - 2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Дніпровській академії неперервної Дніпровської міської ради освіти 3 педагоги.

Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» затвердженого Наказом Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473  проведена чергова атестація. За підсумками атестації 2021 року  атестовано: вихователя Рубінштейн Л.В. присвоєння  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; учителя-логопеда Король І.А.   присвоєння  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлене педагогічне звання «старший вчитель»; Шаповал Є.Ю. вихователя логопедичної групи  ДНЗ №26 та присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлене педагогічного звання «старший вихователь».   

 

Протягом року курси підвищення кваліфікації відвідали такі педагоги:

 

 1. Рубінштейн Л.В.
 2. Шаповал Є.Ю.
 3. Король І.А.  

 

 

 

Слід відмітити, що педагоги  поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Стахів К.В.

Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку.

2

Ляшенко Н.О.

Формування життєвої компетентності дошкільників через пошуково – дослідницьку діяльність

3

Шаповал Є.Ю.

Використання ІКТ в роботі дошкільного закладу

4

Мачула Л.А.

Навчання дітей дошкільного віку малюванню нетрадиційними методами.

5

Федорова Л.О.

Формування вольових і моральних рис в сюжетно – рольових іграх

6

 Гончарова С.В.

 Сучасні підходи до навчання дітей молодшого віку основним рухам і використання нестандартного обладнання.

7

Строменко С.М.

Організація рухового режиму дітей протягом дня.

 

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

 • Педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи. Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічної ради: «Забезпечення роботи щодо створення сприятливих умов для осмислення педагогами і впровадження в практику роботи основних засад Базового компоненту дошкільної освіти»; «Формування системи патріотичного виховання через освітньо-виховного середовища у ДНЗ»; «Про фізичний розвиток та зміцнення здоров’я вихованців»; «Про результативність реалізації завдань Оновленого Базового компоненту дошкільної освіти через впровадження програми:  «Дитина в дошкільні роки».
 • семінари - практикуми «Перспективне планування освітньої роботи вихователя за оновленою програмою «Дитина в дошкільні роки» та «Оберіг»; «Здорова дитина - щаслива дитина»; «Шляхи оптимізації мовленнєвої роботи з дошкільниками через ознайомлення з народним фольклором».
 • круглий стіл (обмін думками з питань патріотичного виховання дошкільників);
 • майстер-клас від учителів-логопедів «Запобігання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку»
 • ділова гра «Поради психолога, як зменшити стрес у період коронавірусу»;
 • колективні перегляди занять:

 

з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Використання оздоровчих технологій в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми.

Губарева А.М.

 

2.

Тематичне  заняття з патріотичного виховання «Моя вишивана -Україна»(старша логопедична група)

Стахів К.В.

3.

Заняття з художньо продуктивної діяльності «Квітка душа» (виготовлення квітів)

Мачула Л.А.

4.

Заняття з використанням сучасних методів стимулювання словесної творчості дітей 4-го року життя

Чуприна О.С.

5.

Інтелектуальна розвага для дітей молодшого шкільного віку «Ми дружимо із книжкою»

Строменко С.М.

6.

Ігрова практика соціалізації дошкільників в іграх-драматизаціях засобом музичного виховання

Федорова Л.О.

7.

Комплексне заняття з розвитку мовлення та аплікації «Веселий сніговик»

Ляшенко Н.О.

 

 • консультації (щомісяця), групові та індивідуальні консультації.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

-не всі педагоги брали активну участь;

-виступи педагогів носили теоретичний характер;

-не всі педагоги в підготовці до заходів не використовували ІКТ.

        

 Протягом року педагогічний колектив брав активну участь у різних методичних заходах району і міста:

 • Zoom конференція «Презентація оновленого Базового компоненту дошкільної освіти», для завідувачів Чечелівського району.

Належну увагу приділили поповненню груп ігровими модулями та наповнювання осередків.

Облаштовуючи осередки,  вихователі керувались такими принципами:

 • взаємодії
 • динамічності
 • емоційного комфорту
 • зв’язку з реальним життям
 • урахування вікових особливостей дітей.

 

          Організоване за такими принципами предметно – розвивальне середовище сприяло розвитку творчих здібностей - креативності дітей .

          Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

· музична зала;

· методичний кабінет та медичний блок;

· прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

· спортивний та майданчики з ігровими спорудами.

 

        У дошкільному навчальному закладі проводяться діагностичні зрізи в усіх вікових групах, проводиться робота щодо визначення рівня компетентності дітей за  сферами життєдіяльності відповідно до Базового компоненту. У методичному кабінеті є оцінні картки для кожної вікової групи.

Узагальнені результати спостережень за рівнем компетентності дітей раннього віку

1 Сенсорний розвиток:

Рівень

І півріччя

ІІ півріччя

Динаміка

Високий

58%

68%

10%

Достатній

13%

20%

7%

Середній

10%

10%

-

Низький

19%

2%

17%

         Висновки: аналіз результатів сенсорного розвитку дітей показав, що їх загальні показники  на кінець року дали  позитивну динаміку. Діти з бажанням розрізняють і порівнюють групи предметів за величиною і формою, називають їх кількість словами: один, багато, більше, менше, легко застосовують знання в різних життєвих ситуаціях.

ІІ. Мовленнєвий розвиток:

Рівень

І півріччя

ІІ півріччя

Динаміка

Високий

39%

52%

13%

Достатній

24%

24%

-

Середній

18%

18%

-

Низький

20%

6%

14%

 

Висновки: аналіз результатів мовленнєвої компетентності дітей показав, що їх загальні показники  на кінець року дали  позитивну динаміку. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого. Але виявлено багато порушень в зкуковимови.

Рекомендації: активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

Аналіз результатів обстеження дітей молодшого дошкільного віку за основними компонентами засвідчують, що їх загальні позитивні показники на кінець року дали вагомий приріст, а негативні – знизились; однак, мають місце недоліки:

 • недостатній активний запас слів у дітей; більшість дітей зазнає труднощів у підборі слів при складанні різних видів розповідей, тобто не може передати кількома реченнями свої враження про почуте;
 • недостатня продуктивність мовленнєвої діяльності дітей: розповіді позбавлені творчості, образної та художньої виразності;
 • недостатній рівень сформованості у дітей навичок спільної ігрової діяльності та навичок створення ігрових сюжетів.

 

Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітьми старшого дошкільного віку, дійшли висновку, що робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець навчального року дали вагомий приріст, а негативні знизились. Підвищення рівня показників відбулося завдяки використанню таких нових технологій, як педагогіка співробітництва, однак мають місце недоліки:

 • недостатній рівень мовленнєвої компетентності;
 • розповіді дітей позбавлені творчості, образної та художньої виразності;
 • недостатня продуктивність образотворчої діяльності дітей (сформованість технічних навичок у малюванні, ліпленні, аплікації).

Підводячи підсумки організації освітньо - виховної роботи з дітьми, слід зазначити такі досягнення:

 • діти свідомо сприймають правила безпечної поведінки вдома, на вулиці , під час відпочинку в екстремальних умовах;
 • виявляють інтерес до різни х видів ігор;
 • пристосовані до нових соціальних умов .

Поряд з певним досягненнями в роботі педагогічного колективу є недоліки:

 • вимагає корекції забезпечення освітньо виховного процесу сучасним дидактичним обладнанням;
 • особливої уваги потребує робота щодо дослідницько – пошукової діяльності;
 • неповною мірою вирішується питання збагачення словника дітей та розвитку зв’язного мовлення.

 

                               Виконання «Закону про мови»

Дошкільний навчальний заклад здійснює реалізацію ст.10 Конституції України , Закону України «Про мови». Систематизована  нормативно - правова база з даного питання . Адміністрація та педагоги володіють державною мовою.

Дошкільний навчальний заклад  україномовний, освітньо – виховний процес, ведення ділової документації здійснюється державною мовою. Діти молодшого віку – розуміють українську мову, відповідають на питання, старші діти спілкуються українською мовою. В дошкільних групах оформлені національні куточки, в яких розміщені державні та національні символи України, предмети народного декоративно – вжиткового мистецтва. Вихователями зібрані твори українського фольклору: прислів’я, приказки , забавлянки, колискові пісні. Ці куточки стали місцем проведення занять з народознавства, під час яких діти знайомляться з обрядами, звичаями, побутом, творчістю українського народу. Цікаво і змістовно проходять свята , розваги  народознавчого змісту Проводиться популяризація української мови серед батьків.

               

  Про соціальний захист та право освітня робота

Організації роботи з дітьми в нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 10 дітей пільгового контингенту а саме: діти з багатодітних сімей -1, дитина інвалід -0, діти воїнів АТО – 9, діти з територій тимчасового переміщення- 0. Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення на виробничих нарадах, нарадах при  завідувачу. В закладі створено презентацію «Документи для оформлення статусу дітей пільгового контингенту» для педагогів та батьків. Матеріли щодо соціального захисту дітей (презентація) використовується в роботі з педагогами на педрадах, педгодинах, виробничих нарадах.

Про стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу № 486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р № 90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників ,що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують старша медична сестра Манкиш Т.А. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

 • динамометром ручним;
 • поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;
 • маскою гумовою лицьовою.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями - спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяє формуванню здоров’я зберігаючої компетентності у дітей.

        Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася оздоровчо - профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

В процесі роботи закладу вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико - педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержання інформації були поглиблені медогляди.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно - оздоровчої роботи.

Показн. стану здор.;кільк. показн.

Група здоров’я

I

II

III

І півріч.

ІІ півріч.

І півріч

ІІ півріч.

І півріч

ІІ півріч

Кількість дітей

55

45

45

57

10

8

%

49%

44%

44%

515

11%

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану здоров’я дітей

          З наведеної таблиці видно, що кількість дітей у І групі здоров’я зменшилась, а ІІ групі здоров’я  збільшилась за рахунок зменшення дітей з ІІІ групі здоров’я. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор - естафет тощо. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендації старшої медичної сестри.

Необхідно продовжувати та поглиблювати роботу з формування здоров’язберігаючої компетентності у дітей, ведення просвітницької роботи серед батьків наших вихованців з даних питань.

У результаті аналізу кількісного складу дітей визначені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно харчування дітей та зміцнення їх фізичного здоров’я.

Облік проведених профілактично - оздоровчих заходів показав, що діти, які були оздоровлені влітку, хворіли менше на застуди, ніж діти, що за різними причинами не відвідували дошкільний заклад влітку. Отже, аналіз захворюваності за 2020-2021 навчальний рік дає підстави стверджувати - розроблений курс оздоровчих заходів має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

 

                                       Організація харчування

 

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. Механізм організації харчування дітей впродовж 2020–2021 навчального року визначали законодавчі та нормативно-правові документи. На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Робота з організації харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась згідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060–XII (із змінами) та наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 р. № 242/329, «Інструкція з організації харчування».

Протягом 2020-2021 н.р. у закладі здійснювався сестрою медичною старшою  Манкиш Т.А, систематичний контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості, з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізації продуктів харчування. Адміністрацією дошкільного закладу систематично здійснювався контроль за дотриманням вимог щодо збереження продуктів у дошкільному закладі. Медичною сестрою контролювались санітарно-гігієнічні умови комори зі збереження сировини і продуктів, щоденно контролювалася температура у холодильному обладнанні з занесенням даних до відповідного журналу. У закладі систематично здійснювався громадський контроль за закладкою продуктів харчування на харчоблоці, видачею порційної їжі у групах.

Вся документація з питань організації харчування медичною сестрою Манкиш Т.А., велася своєчасно, якісно.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей.

Питання організації харчування дітей постійно обговорювались на виробничих нарадах та нарадах, при завідувачеві.

                             Порівняння  виконання  норм харчування

                                  у 2019/2020 н.р. та 2020/2021 н.р.

 

Продукти

Виконання норм %

2019-2020 н.р.

Виконання норм %

2020-2021 н.р.

Хліб

100

100

Крупи

110

100

Цукор

100

100

Борошно

94

103

Картопля

85

114

Олія

100

100

Сухофрукти

100

100

Масло вершкове

100

100

Сметана

90

90

М’ясо

93

95

Яйце

100

95

Риба

63

65

Овочі

94

97

Молоко

86

94

Сир м’який

108

90

 

 

Отже, порівняний аналіз виконання натуральних норм харчування дітей в 2019/2020 н.р. та 2020/2021 н.р. показав, що норми харчування підвищились. За рахунок вчасної взаємозаміни продуктів харчування .

Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню з постійною С - вітамінізацією третього блюда.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так медичною сестрою, та завідувачем ДНЗ щоденно проводився  контроль за дотриманням виконанням санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці і в групах. Аналіз виконання вимог санітарно –гігієнічних правил  на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і чистячими засобами, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання.  Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок  обладнаний  необхідним технологічним обладнанням:   електром’ясорубка, альтернативний електроводонагрівальний бак, 2 холодильника та морозильною камерою. Печ - газова, потребує заміну на сучасну електричну плиту.

Медичний персонал закладу проводив систему роботу щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, ведеться санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання профілактики ГКІ та харчових отруєнь висвітлювалось в інформаційних куточках закладу, проводились індивідуальні бесіди з батьками вихованців. Заклад забезпечений у достатній кількості миючими, чистячими, дізінфекційними засобами .

                                      Безпека життєдіяльності

Педагогічним колективом дошкільного навчального закладу проводилась певна робота щодо безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму дітей. З педагогічним колективом проводились практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності у дошкільників.

У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу, систематизована  нормативно-правова база з даного питання. Всі працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. У дошкільному закладі своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров'я вихованців під час екскурсій, свят та інших заходів. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі

 

 

 

                                Соціально-економічний розвиток

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ проводиться на достатньому рівні. Завдяки спільній праці співробітників та батьків виконані такі ремонтні роботи:

Ремонт коридору на 2 поверсі,

Ремонт вбиральні на 2-му поверсі,

Ремонт вбиральні в групі молодшого віку,

Ремонт даху на альтанці групі молодшого віку

Ремонт музичної зали,

Ремонт ганку центрального входу,

В групових приміщеннях оновлено ігрові осередки.

 

Придбані матеріали:

 

1.  Пісок – 1400 грн.

2.  Унітаз для вбиральні для персоналу – 1465 грн

3.  Унітаз дітячий - 3 шт

4.  Лампи LAD, світильники - 1650 грн.

5.  Печатки,штамп-2,чехол,краска- 1030 грн.

6.  Чорнила для принтера – 847 грн

7.  Фарба для зовнішніх робіт, пензлі - 1100 грн.

8.  Дробина металева – 1055 грн

9.   Лінолеум – 4642 грн

10. Жалюзі на вікна – 1867 грн

11. Водонагрівачі - 2 шт.- 3560 грн

12. Покривала на ліжка – 732 грн

13. Ламінатор - 750 грн.

14. Стенд ОБЖД -  358 грн.

15.Фарба протягом року – 600 грн.

Придбані матеріали для створення ігрового розвивального середовища

 

 

                                                Заходи, свята, розваги

 

       В дошкільному навчальному закладі під професійним керівництвом музичного керівника Федорової Л.О., та активної підтримки персоналу закладу проводяться різноманітні заходи для вихованців:

-День знань;

-Свято осені;

-Новорічні свята;

-День соборності України;

-Мамине свято;

-Масляна;

-Свято Української мови;

-Великодні Свята;

-Спортивні розваги;

-Свято вишиванки;

-День відкритих дверей;

-Свято випускників;

-День захисту дітей.

- Івана Купали.

 

      Педагоги стимулюють батьків вихованців для активної участі в різноманітних виставках, конкурсах: «Осінні барви», «Ми  любимо фізкультуру», «Конкурс новорічної іграшки», «Конкурс ляльки-мотанки»

 

             Я, як керівник ДНЗ №26, і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей. 

       

                              Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими.

                                                                                                              (Оскар Уайльд)

 

 

 

 

 

 

З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом (ясел-садка)

 № 26 «Струмочок» Л.В.Рубінштейн

перед педагогічним колективом та громадськістю

                       На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Рубінштейн Лілія  Вікторівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 26 «Струмок», освіта дві повні  вищі, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2017-2018 навчальний рік.

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

 1. контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 2. забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
 3. відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 4. контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 5. підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 6. організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
 1. Загальна характеристика.

Комунальний заклад дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №26 «Струмочок» розпочав функціонування у 19485 році.          

№з/п

Відомості

Показники

1

ПІП завідувача

Рубінштейн Лілія Вікторівна

2

Державна атестація

 2013

3

Кількість вихованців

105

4

 

Кількість груп. Із них:

4

Раннього віку

1

Дошкільного віку

3

5

Режим роботи груп :

12

6

Мова навчання

Українська

7

Всього працівників

 Із них:

26

Педагогічний персонал

14

Обслуговуючий персонал

9

1.2. Кількісно – якісний склад педагогічних працівників

Дошкільний навчальнийзаклад на сьогоднішній день недостатньо  укомплектований педагогічними :

-завідувач-1;

-вихователь – методист-1;

-музичний керівник -1;

-практичний психолог-1;

-вчитель-логопед-2

- вихователі-8  

Усього 14  педагогів, з яких мають освітньо кваліфікаційний рівень:

3 особи – молодший спеціаліст, що складає 54%;

6 осіб спеціаліст, що складає 31%;

2 особа магістр, що складає 15%.  

Медичний персонал складається з 1 особи: старшої медичної сестри, яка має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 1. Освітній рівень педагогів

 

Неповна вища (молодший спеціаліст)

Базова      вища(бакалавр)

Повна вища (спеціаліст)

Магістр

Губарева А.М.

 

Король І.А.

Рубінштейн Л.В.

Федорова Л.О.

 

Бєлькова В.В.

Данчик О.О.

Гончарова С.В.

 

Ляшенко Н.О.

 

Чупріна О.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Строменко С.М.  Мачула Л.А. Антіпова І.В. Стахів К.В.

 

Костенко В.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017 - 2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Дніпровському  обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 2 педагоги.

Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» затвердженого Наказом Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473  проведена чергова атестація. За підсумками атестації 2018 року  атестовано вчителя-логопеда Король Ірину Анатолівну, підтверджено 1- категорію.

Протягом року курси підвищення кваліфікації відвідали такі педагоги :

 1. Губарева Антоніна Михайлівна;
 2. Антіпова Ірина Володимирівна;

 

 

Слід відмітити, що педагоги  поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Стахів К.В.

Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку.

2

Ляшенко Н.О.

Формування життєвої компетентності дошкільників через пошуково – дослідницьку діяльність

3

 Антіпова І.В.

Виховання у дітей дошкільного віку почуття особистої безпеки 

4

Мачула Л.А.

Навчання дітей дошкільного віку малюванню нетрадиційними методами.

5

Федорова Л.О.

Формування вольових і моральних рис в сюжетно – рольових іграх

6

 Гончарова С.В.

 Сучасні підходи до навчання дітей молодшого віку основним рухам і використання нестандартного обладнання.

7

 Костенко В.М.

Організація рухового режиму дітей протягом дня.

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

 • Педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи. Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічної ради: «Забезпечення роботи щодо створення сприятливих умов для осмислення педагогами і впровадження в практику роботи основних засад Базового компоненту дошкільної освіти»; «Формування системи патріотичного виховання через освітньо-виховного середовища у ДНЗ»; «Про фізичний розвиток та зміцнення здоров’я вихованців»; «Про результативність реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти через впровадження програм:  «Дитина в дошкільні роки».

 

 • семінари - практикуми «Перспективне планування освітньої роботи вихователя за оновленою програмою «Дитина в дошкільні роки» та «Оберіг»; «Здорова дитина - щаслива дитина»; «Шляхи оптимізації мовленнєвої роботи з дошкільниками через ознайомлення з народним фольклором».
 • круглий стіл (обмін думками з питань патріотичного виховання дошкільників)
 • колективні перегляди занять:

з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Використання оздоровчих технологій в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми.

Губарева А.М.

 

2

Тематичне  заняття з патріотичного виховання «Моя країна -Україна» - (ст.гр.)

Стахів К.В.

3

Міні-проект за участю батьків і дітей «Моя родина моя гордість» (виготовлення родинного дерева, колажу)

Мачула Л.А.

4.

Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності дітей 5 року життя з технології наочного моделювання

Антіпова І.А.

5

Заняття з використанням сучасних методів стимулювання словесної творчості дітей 3-го року життя

Чуприна О.С.

6

Інтелектуальна розвага для дітей молодшого шкільного віку «Ми дружимо із книжкою»

Строменко С.М.

7.

Ігрова практика соціалізації дошкільників в іграх-драматизаціях засобом музичного виховання

Федорова Л.О.

 • консультації (щомісяця), групові та індивідуальні консультації.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

-не всі педагоги брали активну участь;

-виступи педагогів носили теоретичний характер;

-не всі педагоги в підготовці до заходів не використовували ІКТ.

Протягом року педагогічний колектив брав активну участь у різних методичних заходах району і міста:

Належну увагу приділили поповненню груп ігровими модулями та наповнювання осередків.

Облаштовуючи осередки,  вихователі керувались такими принципами :

 • взаємодії
 • динамічності
 • емоційного комфорту
 • зв’язку з реальним життям
 • урахування вікових особливостей дітей.

Організоване за такими принципами предметно – розвивальне середовище сприяло розвитку творчих здібностей - креативності дітей .

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

· музична зала;

· методичний кабінет та медичний блок;

· прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

· спортивний та майданчики з ігровими спорудами.

 

          У дошкільному навчальному закладі проводяться діагностичні зрізи в усіх вікових групах, проводиться робота щодо визначення рівня компетентності дітей за  сферами життєдіяльності відповідно до Базового компоненту. У методичному кабінеті є оцінні картки для кожної вікової групи.

 

Узагальнені результати спостережень за рівнем компетентності дітей раннього віку

1 Сенсорний розвиток:

Рівень

І півріччя

ІІ півріччя

Динаміка

Високий

58%

68%

10%

Достатній

13%

20%

7%

Середній

10%

10%

-

Низький

19%

2%

17%

 

Висновки: аналіз результатів сенсорного розвитку дітей показав, що їх загальні показники  на кінець року дали  позитивну динаміку. Діти з бажанням розрізняють і порівнюють групи предметів за величиною і формою, називають їх кількість словами: один, багато, більше, менше, легко застосовують знання в різних життєвих ситуаціях.

ІІ. Мовленн’євий розвиток:

Рівень

І півріччя

ІІ півріччя

Динаміка

Високий

39%

52%

13%

Достатній

24%

24%

-

Середній

18%

18%

-

Низький

20%

6%

14%

 

Висновки: аналіз результатів мовленнєвої компетентності дітей показав, що їх загальні показники  на кінець року дали  позитивну динаміку. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого. Але виявлено багато порушень в зкуковимові.

Рекомендації: активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

Аналіз результатів обстеження дітей молодшого дошкільного віку за основними компонентами засвідчують, що їх загальні позитивні показники на кінець року дали вагомий приріст, а негативні – знизились; однак, мають місце недоліки:

 • недостатній активний запас слів у дітей; більшість дітей зазнає труднощів у підборі слів при складанні різних видів розповідей, тобто не може передати кількома реченнями свої враження про почуте;
 • недостатня продуктивність мовленнєвої діяльності дітей: розповіді позбавлені творчості, образної та художньої виразності;
 • недостатній рівень сформованості у дітей навичок спільної ігрової діяльності та навичок створення ігрових сюжетів.

 

 

Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітьми старшого дошкільного віку, дійшли висновку, що робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець навчального року дали вагомий приріст, а негативні знизились. Підвищення рівня показників відбулося завдяки використанню таких нових технологій, як педагогіка співробітництва, однак мають місце недоліки:

 • недостатній рівень мовленнєвої компетентності;
 • розповіді дітей позбавлені творчості, образної та художньої виразності;
 • недостатня продуктивність образотворчої діяльності дітей (сформованість технічних навичок у малюванні, ліпленні, аплікації).

Підводячи підсумки організації освітньо - виховної роботи з дітьми, слід зазначити такі досягнення:

 • діти свідомо сприймають правила безпечної поведінки вдома, на вулиці , під час відпочинку в екстремальних умовах;
 • виявляють інтерес до різни х видів ігор;
 • пристосовані до нових соціальних умов .

Поряд з певним досягненнями в роботі педагогічного колективу є недоліки:

 • вимагає корекції забезпечення освітньо виховного процесу сучасним дидактичним обладнанням;
 • особливої уваги потребує робота щодо дослідницько – пошукової діяльності;
 • неповною мірою вирішується питання збагачення словника дітей та розвитку зв’язного мовлення.

 

                               Виконання «Закону про мови»

Дошкільний навчальний заклад здійснює реалізацію ст.10 Конституції України , Закону України «Про мови». Систематизована  нормативно - правова база з даного питання . Адміністрація та педагоги володіють державною мовою.

Дошкільний навчальний заклад  україномовний, освітньо – виховний процес , ведення ділової документації здійснюється державною мовою. Діти молодшого віку – розуміють українську мову , відповідають на питання , старші діти спілкуються українською мовою. В дошкільних групах оформлені національні куточки, в яких розміщені державні та національні символи України, предмети народного декоративно – вжиткового мистецтва. Вихователями зібрані твори українського фольклору: прислів’я, приказки , забавлянки , колискові пісні. Ці куточки стали місцем проведення занять з народознавства, під час яких діти знайомляться з обрядами , звичаями , побутом, творчістю українського народу. Цікаво і змістовно проходять свята , розваги  народознавчого змісту Проводиться популяризація української мови серед батьків .

Про соціальний захист та право освітня робота

Організації роботи з дітьми в нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 10 дітей пільгового контингенту а саме: діти з багатодітних сімей - 4, дитина інвалід -1, діти воїнів АТО–4, діти з територій тимчасового переміщення 2. Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення на виробничіх нарадах,нарадах при  завідувачу. В закладі створено презентацію «Документи для оформлення статусу дітей пільгового контингенту» для педагогів та батьків. Матеріли щодо соціального захисту дітей (презентація) використовується в роботі з педагогами на педрадах, педгодинах, виробничих нарадах.

Про стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу № 486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р № 90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників ,що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують старша медична сестра Єршова Я.В. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

 • динамометром ручним;
 • поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;
 • маскою гумовою лицьовою.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями - спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяє формуванню здоров’язберігаючої компетентності у дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася оздоровчо - профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

В процесі роботи закладу вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико - педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержання інформації були поглиблені медогляди.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно - оздоровчої роботи.

 

Аналіз стану здоровя дітей

 

Показн. стану здор.;

кільк. показн.

Группа здоров’я

I

II

III

І півріч.

ІІ півріч.

І півріч

ІІ півріч.

І півріч

ІІ півріч

Кількість дітей

55

45

45

57

10

8

%

49%

44%

44%

515

11%

10%

 

З наведеної таблиці видно, що кількість дітей у І групі здоров’я зменшилась, а ІІ групі здоров’я  збільшилась за рахунок зменшення дітей з ІІІ групі здоров’я. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор - естафет тощо. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендації старшої медичної сестри.

Необхідно продовжувати та поглиблювати роботу з формування здоров’язберігаючої компетентності у дітей, ведення просвітницької роботи серед батьків наших вихованців з даних питань.

 

 

 

У результаті аналізу кількісного складу дітей визначені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно харчування дітей та зміцнення їх фізичного здоров’я.

 

Облік проведених профілактично - оздоровчих заходів показав, що діти, які були оздоровлені влітку, хворіли менше на застуди, ніж діти, що за різними причинами не відвідували дошкільний заклад влітку. Отже, аналіз захворюваності за 2016-2017 навчальний рік дає підстави стверджувати - розроблений курс оздоровчих заходів має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

 

Організація харчування

 

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. Механізм організації харчування дітей впрдовж 2017–2018 навчального року визначали законодавчі та нормативно-правові документи. На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Робота з організації харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась згідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060–XII (із змінами) та наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 р. № 242/329, «Інструкція з організації харчування».

 

Протягом 2017-2018 н.р. у закладі здійснювався сестрою медичною старшою  Єршова Я.В. систематичний контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості, з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізації продуктів харчування. Адміністрацією дошкільного закладу систематично здійснювався контроль за дотриманням вимог щодо збереження продуктів у дошкільному закладі. Медичною сестрою контролювались санітарно-гігієнічні умови комори зі збереження сировини і продуктів, щоденно контролювалася температура у холодильному обладнанні з занесенням даних до відповідного журналу. У закладі систематично здійснювався громадський контроль за закладкою продуктів харчування на харчоблоці, видачею порційної їжі у групах.

Вся документація з питань організації харчування медичною сестрою Єршової Я.В., велася своєчасно, якісно.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей.

 

Питання організації харчування дітей постійно обговорювались на виробничих нарадах та нарадах, при завідувачеві.

Порівняння  виконання  норм харчування

у 2016/2017н.р. та 2017/2018 н.р.

 

Продукти

Виконання норм %

2016-2017 н.р.

Виконання норм %

2017-2018 н.р.

Хліб

100

100

Крупи

110

100

Цукор

100

100

Борошно

94

103

Картопля

85

114

Олія

100

100

Сухофрукти

100

100

Масло вершкове

100

100

Сметана

90

90

М’ясо

93

95

Яйце

100

95

Риба

63

65

Овочі

94

97

Молоко

86

94

Сир м’який

108

90

 

 

Отже, порівняний аналіз виконання натуральних норм харчування дітей в 2016-2017 н.р. та 2017/2018 н.р. показав, що норми харчування підвищились. За рахунок вчасної взаємозаміни продуктів харчування .

Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню з постійною С - вітамінізацією третього блюда.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так медичною сестрою, та завідувачем ДНЗ щоденно проводився  контроль за дотриманням виконанням санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці і в групах.Аналіз виконання вимог санітарно –гігієнічних правил  на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і чистячими засобами, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання.  Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок  обладнаний  необхідним технологічним обладнанням:   електром’ясорубка, альтернативний електроводонагрівальний бак, 2 холодильника та морозильною камерою. Печ - газова, потребує заміну на сучасну електричну плиту.

Медичний персонал закладу проводив систему роботу щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, ведеться санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання профілактики ГКІ та харчових отруєнь висвітлювалось в інформаційних куточках закладу, проводились індивідуальні бесіди з батьками вихованців. Заклад забезпечений у достатній кількості миючими, чистячими, дізінфекційними засобами .

Безпека життєдіяльності

Педагогічним колективом дошкільного навчального закладу проводилась певна робота щодо безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму дітей .З педагогічним колективом проводились практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності у дошкільників.

У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу,систематизована  нормативно-правова база з даного питання. Всі працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. У дошкільному закладі своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров'я вихованців під час екскурсій, свят та інших заходів. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі.

 

 

 

Соціально-економічний розвиток

Завдяки спільній праці співробітників та батьків виконані такі ремонтні роботи та придбані матеріали для створення ігрового розвивального середовища. В групових приміщеннях оновлено ігрові осередки.

 Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ проводиться на достатньому рівні.

 

1.  Килим – 3.119грн.

2.  Фарба-650грн.

3.  Ногомийка-1,030грн.

4.  Пісок-400грн.

5.  Контейнер-193грн.

6.  Меблі дитячі-3.500грн.

7.  Фарба для зовнішніх робіт, пензлі-1000грн.

8.   Господарчі потреби-604грн.82коп.

9.    Іграшки-1200грн.

10.  Уголок логопед.-2400грн.

11.   Кварцева лампа-538грн.

12.   Чайник-360грн.

13.    Водонагрівач-1950грн.

14.    Порохотяг-1700грн.

 1. Набір каструль – 935 грн.
 2. Електричні лампи – 305 грн.
 3. Ремонт стіни – 425 грн.
 4. Термометри (5шт), шпателі – 402.89 грн.
 5. Флєш-накопичувач – 180 грн.
 6. Підписка на журнал – 255 грн.
 7. Сушарка для чашок (2шт) – 200 грн.
 8. Фарба – 200 грн.
 9. Демонстраційний матеріал – 244,48 грн.
 10. Налаштування  піаніно – 300 грн.
 11. Придбання москітних сіток – 1610 грн.

 

Заходи,свята,розваги.

В дошкільному навчальному закладі під професійним керівництвом музичного керівника Стойкович З.В., та активної підтримки персоналу закладу проводяться різноманітні заходи для вихованців:

-День знань;

-Свято осені;

-Новорічні свята;

-День соборності України;

-Мамине свято;

-Масляна;

-Свято Української мови;

-Великодні Свята;

-Спортивні розваги;

-Свято вишиванки;

-День відкритих дверей;

-Свято випускників;

-День захисту дітей.

 

Педагоги стимулюють батьків вихованців для активної участі в різноманітних виставках, конкурсах: «Осінні барви», «Ми  любимо фізкультуру», «Конкурс новорічної іграшки», «Конкурс ляльки-мотанки»

 

Я, як керівник ДНЗ №26, і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.

Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими (Оскар Уайльд).